Lär mer

Läs böcker och se videoklipp om empati och världsläget

Videoklipp

videoklipp av Jeremy Rifkin del 1 och del 2 av Jeremy Rifkin (global situation)
videoklipp av Toshiro Kanamori (empati och barn)
videoklipp av Charlie Chaplin (empati)
videoklipp av Dan Ariely (värdegrund och oärlighet)
videoklipp av Johan Rockström (framtidens energi)
videoklipp av  Lester Brown (global situation)
videoklipp av Jeremy Rifkin (energi)
videoklipp av Sam Harris (vetenskap och värderingar)
videoklipp av Joan Halifax (medmänsklighet och empati)
videoklipp av Al Gore (havsnivå och energi)
videoklipp av Al Gore (global klimatkris)
videoklipp av Jeremy Rifkin (bok: Empathic Civilisation)
videoklipp av Barack Obama (empati)
videoklipp av Barack Obama (empati)
videoklipp av Michelle Obama (empati)
videoklipp av Meryl Streep (empati)
videoklipp av John Marshall Roberts (empati)
videoklipp av Simon Baron Cohen (vad är empati)
videoklipp av Daniel Goleman (vad är empati)
videoklipp av Frans de Waal (bok: Age of Empathy)
videoklipp av Ken Robinson (empati)
videoklipp av Daniel Goleman (empati)
videoklipp av Vilayanur Ramachandran (empati / spegelneuroner)
videoklipp av Rick Hanson (empati, hjärnan och neuroner)
videoklipp av Mother Teresa (empati)
videoklipp av Paul Ekman (empati)
videoklipp av Dali Lama (empati)
videoklipp av Daniel Siegel (empati och lycka)
videoklipp av Goldie Hawn / Daniel Siegel (empati och barn)
videoklipp av Brené Brown (empati och sårbarhet)
videoklipp av Carol Engler (empati och utbildning)
videoklipp av Mary Gordon (empati och utbildning)
videoklipp av Children full of life (utbildning in Japan)
videoklipp av Raymond Mar (empati och utbildning)
videoklipp av Sir Ken Robinson (empati och utbildning)
videoklipp av Karen Armstrong (empati och religion)
videoklipp av Sam Richards (sociologi och empati)
videoklipp av Dev Patnaik (empati och företag)
videoklipp av David Suzuki (empati och vad äldre bör göra nu)
videoklipp av George Lakoff (empati och strategi för att vinna val)
videoklipp av Dean Ornish (preventiv medicin)
videoklipp av Thomas Goetz (preventiv medicin)
videoklipp av Christopher McDougall (empati o hälsa på stenåldern)
videoklipp av Nigel Marsh (balanserat levnadssätt)
videoklipp av Ron Gutman (styrkan i leende)
videoklipp av Barry Schwartz (valfrihetens paradox)
videoklipp av Sir Ken Robinson (utbildning, kreativitet, empati)
videoklipp av Bill Gates (minska fattigdomssjukdomar)
videoklipp av Bill Gates (nya energikällor)
videoklipp av Sam Harrington (förnyelsebara material)
videoklipp av Richard Wilkinson (konsekvenser av ojämlikhet)
videoklipp av Justin Hall-Tipping (fri energi, etc)
videoklipp av Alex Steffen (framtidens städer)
videoklipp av Josette Sheeran (stoppa svälten)
videoklipp av Jane Fonda (den tredje åldern)
videoklipp av Alain de Botton (empati, nytt sätt att se framgång)
videoklipp av Robert Thurman (verklig lycka)
videoklipp av Srikumar Rao (om lycka)
videoklipp av Michael Sandel (värderingar och fri marknad)
videoklipp av Michael Sandel (rättvisa och moral)
videoklipp av Robert Wright (empati och medmänsklighet)
videoklipp av Krista Tippett (empati och medmänsklighet)
videoklipp av Chade-Meng Tan (medmänsklighet, företag, Google)
videoklipp av Sunitha Krishnan (empati och trafficking)
videoklipp av Ha-Joon Chang (hur kapitalismen fungerar)
videoklipp av Christopher W. diCarlo (ny etik)
videoklipp av Bryan Stevenson (rättvisa, diskriminering, empati)
videoklipp av Naseem Rakha (förlåtelse)
videoklipp av Dave Meslin (varför vi inte involverar oss)
videoklipp av Roman Krznaric (empati)
videoklipp av Roman Krznaric (RSA, empati)
videoklipp av Anita Nowak (empati)
videoklipps av Ashoka Empathy movement
videoklipp av Jo Berry (avväpnande empati)
videoklipp av Patrick Gaffney (odla empati)
videoklipp av Richard Layard (empati i skolan)
videoklipp av Kristin Neff (empati och självaktning)
videoklipp av Yotam Heineberg (empati och välmående)
videoklipp av Anita Nowak (empati)
videoklipp av Ashoka Empathy movement
videoklipp av Dana Mitroff Silvers / Edwin Rutsch (empati och museum)
videoklipp del 1del 2 av Sim Van der Ryn / Edwin Rutsch (empati och arkitektur)
videoklipp av Seung Chan Lim (empati och kreativitet)
videoklipp av Patrick Quattlebaum / Edwin Rutsch (empati och mänsklig utveckling)
videoklipp av Indi Young / Edwin Rutsch (empati och bättre tjänster)
videoklipp av David Kelley (empati och hy and självtillit)
videoklipp av Dominic Barter / Edwin Rutsch (empati och restorativa cirklar)
videoklipp del1 and del 2 av Marshall Rosenberg (empati och icke-våldskommunikation)
videoklipp av Susan Holper (empathy and role play)
videoklipp av James Doty (empathy and happiness)
videoklipp av Helen Riess (power of empathy
videoklipp av Carl Rogers (empati)
videoklipp av Roman Krznaric (empatirevolution)
videoklipp av Marshall Rosenberg (empati och framtiden)
videoklipp av Stephen Covey (empati och karaktär)

videoklipp av Stephen Covey (empatiskt lyssnande)
videoklipp av Matthew Taylor (empati och framtiden)

videoklipp av Sylvia Clute (empati och juridik)
videoklipp av Lorraine Segal (empati och konfliktlösning)
videoklipp av Allan Schore (empati och neurobiologi hos barn)
videoklipp av Owen Marcus (utveckla empati hos män) 
videoklipp av Marilyn Schlitz (empati och epidemisk godhet)
videoklipp av Joshua Freedman (empati och meningsfullhet)

videoklipp av Zoe Weil (empati och skola)
videoklipp av Zoe Weil (empati och världsproblem) 
videoklipp av Bruce Lipton (empati, kärlek och stress)

 

Länkar

www.bhismalab.org
www.bridgesofpeaceandhope.info
www.canadians4compassion.org 
www.center for Science and Education of Empathy and Compassion 
www.charterforcompassion.org 
www.compassion.is
www.cultureofempathy.com 
www.dalailamacenter.org
www.earth-policy.org
www.emotionalintelligenceinsights.com 
www.empathiccivilization.com 
www.empathiceducation.com 
www.empathicparenting.org 
www.empathy.ashoka.org
www.empathyfoundation.ning.com 
www.equalitytrust.org.uk 
www.greatergood.berkeley.edu 
www.internationalpeaceandconflict.org 
www.ipearlab.org 
www.mindandlife.org 
www.mindwithheart.org.uk
www.naturalchild.org 
www.our-emotional-health.com 
www.prevention.psu.edu/projects/PEACE_Area2.html
www.rootsofempathy.org 
www.startempathy.org
www.teachempathy.com 
www.unlimitedloveinstitute.org
www.worldempathy.org

 

Bibiliotek
Empathy Library
 

Böcker

Svenska

1. Empati : Att förstå andra människors känslor, Ulla Holm, 2001

2. Massagesagor : beröring som ökar ditt barns lugn, empati, kreativitet och självkänsla, Sara Wikander, 2009

3. Det räcker inte att vara snäll : om empati och professionellt förhållningssätt inom människovårdande yrken, Ulla Holm, 2009

4. Empati genom lek och språk, Margareta Öhman, 2003

5. Empati hos vuxna som möter barn med särskilda behov, Emilie Kinge, Lena Fyen Borlie, 2000

6. Empati – om att möta och hjälpa, Lena Rimås, Otto Rimås, 2006

7. Empati : vägledning för pedagoger och föräldrar, Dan Höjer, 2007

8. Empatins tidsålder : hur naturen lär oss skapa ett humanare samhälle, Frans de Waal, 2011

9. Empatitrött : att utveckla välmående i vård- och omsorgsyrken, Anna Gerge, 2011

10. Att arbeta med Empatidockor, Cecilia Werner, 2008

11. Empati: Teoretiska och praktiska perspektiv. Bohlin, H., & Eklund, J. Lund: Studentlitteratur. 2013

Engelska

1. The Age of Empathy: Nature's Lessons for a Kinder Society by Frans de Waal (Hardcover – Sept. 22, 2009)77

2. The Power of Empathy : A Practical Guide to Creating Intimacy, Self-Understanding and Lasting Love by Arthur P. Ciaramicoli and Katherine Ketcham (Paperback – Feb. 27, 2001)

3. Empowered by Empathy : 25 Ways to Fly in Spirit by Rose Rosetree (Paperback – Nov. 15, 2000)

4. Teaching Children Empathy, The Social Emotion: Lessons, Activities and Reproducible Worksheets (K-6) That Teach How to "Step Into Others' Shoes" by Tonia Caselman (Paperback – 2009)

5. Mirroring People: The Science of Empathy and How We Connect with Others by Marco Iacoboni (Paperback – June 23, 2009)

6. Dancers Between Realms – Empath Energy, Beyond Empathy by Elisabeth Y. Fitzhugh (Perfect Paperback – Nov. 1, 2006)

7. Listening With Empathy: Creating Genuine Connections With Customers and Colleagues by John Selby (Hardcover – Jan. 30, 2007)

8. Men, Women, and the Power of Empathy: You Can Really Connect with Him! by A. R. Bob Maslow (Paperback – Nov. 7, 2006)

9. The Empathic Civilization: The Race to Global Consciousness in a World in Crisis by Jeremy Rifkin (Hardcover – Dec. 31, 2009)

10. The Empathy Gap: Building Bridges to the Good Life and the Good Society by J. D. Trout (Hardcover – Feb. 5, 2009) – Bargain Price

11. Teaching Empathy: A Blueprint for Caring, Compassion, and Community by David A. Levine (Perfect Paperback – Apr. 13, 2009)

12. Empathy and Moral Development: Implications for Caring and Justice by Martin L. Hoffman (Paperback – Nov. 12, 2001)

13. Roots of Empathy: Changing the World Child by Child by Mary Gordon and M.D. Daniel J. Siegel (Paperback – Sept. 1, 2009)

14. Roots of Empathy: Changing the World Child by Child by Mary Gordon and M.D. Daniel J. Siegel (Paperback – Sept. 1, 2009)

15. Why Empathy Matters: The Science and Psychology of Better Judgment by J. D. Trout (Paperback – Jan. 26, 2010)

16. Wired to Care: How Companies Prosper When They Create Widespread Empathy by Dev Patnaik (Hardcover – Jan. 19, 2009)

17. The Heart of Being Helpful: Empathy and the Creation of a Healing Presence by Peter Roger Breggin (Paperback – Apr. 28, 2006)

18. Understand and Care (Learning to Get Along, Book 3) by Cheri J. Meiners (Paperback – Aug. 15, 2003)

19. Understand and Care (Learning to Get Along, Book 3) by Cheri J. Meiners (Paperback – Aug. 15, 2003)

20. Creating Harmonious Relationships: A Practical Guide to the Power of True Empathy by Andrew LeCompte (Paperback – Feb. 1, 2000)

21. Empathy (Little Sister's Classics) by Sarah Schulman and Kevin Killian (Paperback – May 1, 2006)

22. Hot Issues, Cool Choices: Facing Bullies, Peer Pressure, Popularity, and Put-downs by Sandra McLeod Humphrey and Brian Strassburg (Paperback – Nov. 20, 2007)

23. Empathy Reconsidered: New Directions in Psychotherapy by Arthur C. Bohart and Leslie S. Greenberg (Hardcover – Apr. 1997)

24. Learning to Listen, Learning to Care: A Workbook to Help Kids Learn Self-Control & Empathy by Lawrence E. Shapiro (Paperback – July 2008)

25. Just Grace by Charise Mericle Harper (2008)

26. Empathy and the Novel by Suzanne Keen (Paperback – Mar. 12, 2010)

27. Rediscovering Empathy: Agency, Folk Psychology, and the Human Sciences (Bradford Books) by Karsten R. Stueber (2009)

28. All Better by Leigh Attaway Wilcox and Lee Wildish (Hardcover – Oct. 1, 2007)

29. Empathy and the Novel by Suzanne Keen (2007)

30. Toxic Psychiatry: Why Therapy, Empathy and Love Must Replace the Drugs, Electroshock, and Biochemical Theories of the "New Psychiatry" by Peter Roger Breggin (1994)

31. Mastering Communication with Seriously Ill Patients: Balancing Honesty with Empathy and Hope by Anthony Back, Robert Arnold, and James Tulsky (2009)

32. Born for Love: Why Empathy Is Essential-and Endangered by Bruce D. Perry and Maia (2010)

33. The Compassionate Brain: How Empathy Creates Intelligence by Gerald Hüther and Michael H. Kohn (Paperback – June 13, 2006)

34. Abstraction and Empathy: A Contribution to the Psychology of Style (Elephant Paperbacks) by Wilhelm Worringer (Paperback – Nov. 14, 2007)

35. Empathy in the Global World: An Intercultural Perspective by Carolyn Calloway-Thomas (2009)

36. The Narcissism Epidemic by Jean Twenge and W. Keith Campbell (2009)

37. The Nature of Human Aggression by Ashley Montagu (1976)

38. Empathy Imperiled: Capitalism, Culture, and the Brain by Gary Olson (2013)

39. The Art of Empathy: A Complete Guide to Life's Most Essential Skill by Karla McLaren (2013)

40. Stand in My Shoes: Kids Learning About Empathy by Bob Sornson (2013)

41. Realizing Empathy: An Inquiry Into the Meaning of Making by Seung Chan Lim (2013)

42. The Empathy Trap: Understanding Antisocial Personalities by Jane McGregor (2013)

43. Empathy Warriors: Self Empowerment Through Mindfulness by Tedi Ware (2013)

 

Share